Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Projecten RoemeniŽ
 
Pentru Voi
Riul Vadului/Talmaciu
Dina, Dinu, IP
Good Start!
6. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Prikbord
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
5. Projecten RoemeniŽ 
 

Hoe kunnen we nu het beste een project aanpakken?


Overdracht van kennis, ervaringen en vaardigheden naar (buitenlandse) collega's...

Opzetten en uitvoeren van (buitenlandse) projecten

Het opzetten en vooral het uitvoeren van een project vergt van alle betrokkenen veel enthousiasme, moed, creativiteit en doorzettingsvermogen. Vooral wanneer het project zich over een langere tijd uitstrekt, bijvoorbeeld over twee of drie jaar. Maar wanneer het project dan uiteindelijk ook is afgerond, heeft u dikwijls veel redenen voor tevredenheid. Bijvoorbeeld omdat u de gewenste doelen heeft bereikt en veel van het project (ook van de minder goede dingen) geleerd heeft. Om de kans op het slagen van een project te verhogen dient u aan een aantal zaken veel aandacht te besteden. Hieronder staan globaal een aantal punten genoemd.

Aandachtspunten voor het opzetten en uitvoeren van een project:

O 1) Oriťntatie- of Initiatieffase:
Vaststellen van de behoefte aan een project; nagaan of er tijd, mensen en een budget beschikbaar zijn; vaststellen van de baseline (0-meting) ten aanzien van de huidige situatie en de reeds aanwezige kennis, ervaringen en vaardigheden; beschrijving van de gewenste situatie en resulaten; toezegging van alle betrokken partijen (intentie-brieven, contracten);

O 2) Beschrijving van het project:
Visie en titel van het project; formulering en grafische weergave van hoofdstructuur (logical framework) en tijdspad; vertaling van visie naar meer concrete, haalbare en meetbare werkdoelen met resultaten en indicatoren; inzet van mensen en middelen; bepaling budget gekoppeld aan werkzaamheden; vaststellen van informatie-overdracht, didactische methoden en evaluaties;

O 3) Uitvoering van het project:
Formulering van vacatures; selectie van medewerkers ten aanzien van functies en rollen in het project; voorbereidings- en trainingsperiode; aanschaf van materiaal; hantering van preciese werkdoelen, werkzaamheden en evaluaties en eventuele bijstellingen; vastleggen en overdragen van informatie; bewaking van budget en eventuele verrekeningen (allocaties); afronding van het project qua vorm, inhoud, financieŽn en public relations.

Aanbod Confidence:

Formuleren, opzetten, uitvoeren, evalueren van (Matra-)projecten in Nederland of in het buitenland.

Neem hiervoor 'contact' met ons op.

Uitvoering van projecten in RoemeniŽ:

Hieronder kunt u voorbeelden zien van projecten, die wij met veel enthousiasme, creativiteit en doorzettingsvermogen in RoemeniŽ hebben uitgevoerd of nog aan het uitvoeren zijn.

Matra-project ĎPentru Voií - Timisoara (RoemeniŽ)

(Lees meer over dit 'Matra-project 'Pentru Voi')

Nuon-Personeelsproject - Riul Vadului en Talmaciu (RoemeniŽ)

(Lees meer over dit 'Nuon-Riul Vadului/Talmaciu')

Matra-project Dina, Dinu, IP - Timisoara, Sacalaz en Urlati (RoemeniŽ)

(Lees meer over dit 'Matra-project Dina, Dinu, IP')

Matra-project Good Start! - Timisoara en Bailesti (RoemeniŽ)

(Lees meer over dit 'Matra-project Good Start!')

Meer informatie

Voor voornoemde projecten is veel (Nederlands, Engelstalig en Roemeens) materiaal in module-vorm ontwikkeld.
Ook verzorgen wij graag voor u in groepsverband lezingen of workshops (op maat) over deze projecten.

Neem voor meer informatie over deze projecten 'contact' met ons op.

Nieuwe projecten

Daarnaast hebben wij ideeŽn voor nieuwe projecten en zijn wij tevens geÔnteresseerd in deelname aan andere (buitenlandse) projecten. Graag willen wij met u meedenken ten aanzien van het opzetten en/of uitvoeren van projecten.

Neem hiervoor 'contact' met ons op!


  Pentru Voi
  Riul Vadului/Talmaciu
  Dina, Dinu, IP
  Good Start!